Stichting Ons Dorpsleven Ritthem

Dorpshuis ‘Ons Dorpsleven’, sinds 2016 beter bekend als Klein Theater ‘De Verwachting’

Stichting Ons Dorpsleven Ritthem is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63840456 met RSIN-nummer 855423316. Download hieronder: uittreksel Kamer van Koophandel, statuten/akte van oprichting en het beleidsplan van de stichting.

Het bestuur van Stichting Ons Dorpsleven Ritthem bestaat uit:

Alex Achterhuis (voorzitter)
Christel Klapwijk (secretaris/penningmeester)
Cees van der Woude (bestuurslid)

Stichting Ons Dorpsleven heeft het volgende vestigingsadres:

Zuidwateringstraat 3E, 4389 TT Ritthem

De doelstelling van de stichting is:

  • Het brengen van een passief aanbod in de vorm van een landelijk theater- en muziekprogramma behoort ook de komende jaren tot een belangrijk speerpunt om ons doel te bereiken. Ons programma beschikt inmiddels over een bekendheid die steeds verder buiten de dorpsgrenzen komt te liggen. Het draagt bij aan het welzijn van de dorpsbewoners en de naamsbekendheid van Ritthem. Inmiddels is er een vaste, steeds groter wordende groep Ritthemmers die op het programma afkomt. Vooral door het elkaar ontmoeten, voorafgaand en na afloop van het concert of de voorstelling in Ons Dorpsleven, vormt het programma nu al een belangrijke schakel in de sociale cohesie van het dorp. De stichting zal de komende jaren wedijveren om steeds meer Ritthemmers naar de activiteiten te krijgen.
  • Het initiëren, ondersteunen en waar nodig zelf uitvoeren van een actief aanbod waar elkaar ontmoeten centraal staat. Onder de paraplu van stichting Ons Dorpsleven floreren een aantal activiteiten. Van de winterwandeling in februari tot Pysanky (= eieren beschrijven) rond de Pasen. Van dorpsevenementen zoals Koningsnacht, Koningsdag tot de organisatie van foto- en filmdagen, de muziekavond door de plaatselijke brassband tot het Ring- en Sjezenrijden. De stichting ziet deze evenementen als onlosmakelijke schakel in onze missie en behalen van de doelstelling.
  • In 2019 beleefden we de pilot van het project ‘Ritthem heeft Meer’, een update van het vroegere evenement ‘Cultuurroute Ritthem’. Het project stond voor een event van en door Ritthemmers, bestaande uit muziekuitvoeringen, theaterpresentatie, karaoke, ludieke acts zoals het kleinste filmtheater tot de verschijning van de Schone Waardin. Van beeldende kunst tot sieraden maken door Ritthemse kunstenaars. De komende jaren willen we dit evenement in een vastere vorm gaan gieten zowel qua aanbod als locaties. De stichting ziet dit evenement als een ultiem speerpunt in het behalen van de doelstelling.

Reacties gesloten.