X2022 17-03 Foto en filmmiddag

Inloop: 13:00 uur, Aanvang: 13.30 uur – De Verwachting

Foto- en filmmiddag met Bingo (donderdag 17 maart)

Presentatie van historische foto’s uit Ritthem

Op de plek van Klein Theater ‘De Verwachting’, annex ‘Ons Dorpsleven’ in Ritthem, stond vroeger herberg ‘De Verwachting’. Ritthem-kenner en foto- en filmverzamelaar Wim de Meij kan hier en over nog veel meer vertellen. Hij beschikt over een grote hoeveelheid historisch foto- en filmmateriaal dat hij in de loop der jaren heeft verzameld. Met veel plezier houdt Wim ieder jaar een presentatie voor alle geïnteresseerden in de historie van Ritthem en Souburg. 

Wim de Meij neemt de bezoekers tijdens deze foto- en filmmiddag mee in de geschiedenis van het dorp. Hij doet dat aan de hand van historisch film- en fotomateriaal. Hij geeft impressies van het dorpsleven van vroeger. Beide bijeenkomsten beginnen met een inleiding door weerman Jos Broeke. Na afloop van het struinen door de geschiedenis van Ritthem kan er worden nagepraat onder het genot van een drankje. 

Programma
De middag start om 13.30 uur. Vanaf 13:00 kunt u binnekomen. De opening wordt verzorgd door weerman Jos Broeke. Dan volgt de presentatie door Wim de Meij. Na een kleine pauze volgt het tweede deel van de presentatie. Dan is er gelegenheid om na te praten met een drankje. Vervolgens wordt een bingo gehouden met leuke prijzen. Kaarten hiervoor kunnen worden gekocht aan de bar voor € 3,00. 

NB: De opbrengst van de bingo komt ten goede aan Stichting Ons Dorpsleven Ritthem die het sociaal-maatschappelijk programma in De Verwachting mogelijk maakt. 

Toegang is gratis. Aanmelden is niet verplicht, wel gewenst, door een e-mail te sturen aan: onsdorpslevenritthem@gmail.com.