Stichting Ons Dorpsleven Ritthem

Inleiding

Ritthem is in WOII zwaar getroffen door bombardementen en de inundatie. Op de plek waar nu ‘Ons Dorpsleven’ staat, was vroeger Herberg ‘De Verwachting’ gesitueerd als centrale ontmoetingsplaats voor de dorpsbewoners. Het pand werd voornamelijk door bombardementen onherstelbaar verwoest. Met vereende kracht, inspanning, moed en doorzettingsvermogen werd na de oorlog gestart met de wederopbouw van Ritthem. De roep om een centraal verenigingsgebouw werd gehonoreerd door de bouw van ‘Ons Dorpsleven’, symbool van troost voor het geleden leed tijdens en na WOII. Door samenwerking met de gemeenteraad werd in 1951 een oplossing gevonden voor het stichten van een verenigingslokaal, waaraan grote behoefte was.

Door de rijksbijdrage voor de herbouw, de grote giften van de stichting ‘Hulpactie Scheldemonden’, van Volksherstel en verder de bijdragen van de provincie en de gemeente, kon tot de aanbesteding van een verenigingslokaal, café en woonhuis worden overgegaan. Het pand ‘Ons Dorpsleven’ is in 1951 gebouwd.

Dorpsstraat

‘Ons Dorpsleven’ is als gebouw zowel fysiek als vooral emotioneel van bijzondere betekenis in het absolute centrum van het kleine dorpshart. Het vervult een belangrijke rol en is gesitueerd op een prominente locatie in de Dorpsstraat. Maar nog belangrijker: het gebouw symboliseert de wederopbouw van Ritthem na de oorlog, toen het dorp op vreselijke wijze werd verwoest door de inundatie. Een prachtig tegeltableau dat nu nog in ‘Ons Dorpsleven’ hangt, met uitvoerige tekst, houdt de stichting van het gebouw in blijvende herinnering.

Terecht heet het gebouw ‘Ons Dorpsleven’ en het voldoet uitstekend aan zijn doelstelling. Bij notariële akte is ook vastgelegd, dat bij overdracht in de eerste honderd jaar geen andere bestemming aan het gebouw mag worden gegeven.

Het pand heeft in het verleden vele beheerders gekend. Exploitatie is lastig gebleken, getuige de vele exploitanten die zijn gekomen en gegaan. Toen de laatste exploitant in augustus 2014 vertrok, heeft de Dorpsraad van Ritthem zich ingespannen om de continuïteit van ‘Ons Dorpsleven’ voor de toekomst te waarborgen. Het heeft uiteindelijk anderhalf jaar geduurd voordat tot de verkoop van het pand kon worden overgegaan. De dorpsraad is nauw betrokken geweest bij het gehele proces van het zoeken naar een nieuwe exploitant en die is uiteindelijk naar ieders tevredenheid gevonden in de personen van Esther en Peter de Neef, die sinds 2012 een theaterorganisatie runnen onder de naam DNA Artists (Theaters aan Zee v.o.f.). De v.o.f. heeft het pand begin januari aangekocht. Naast de voortzetting van de al bestaande activiteiten in ‘Ons Dorpsleven’, wordt het pand vanaf oktober 2016 ingezet als nieuw theater. ‘Stichting Ons Dorpsleven Ritthem’ zal zorgdragen voor de continuïteit van de sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten van ‘Ons Dorpsleven’.

Hier kunt u het beleidsplan van Stichting Ons Dorpsleven downloaden: Beleidsplan Stichting Ons Dorpsleven Ritthem

Reacties gesloten.