Meer informatie

Dorpshuis Ritthem en Klein Theater ‘De Verwachting’ 

Sinds 1 januari 2016 zijn wij, Peter en Esther de Neef, de nieuwe bewoners en beheerders van dorpshuis ‘Ons Dorpsleven’. Naast de gebruikelijke activiteiten zoals Ringrijden, Sjezenrijden, Koningsdag, Filmmiddag en -avond (Wim de Meij) en dorpsraadsvergaderingen brengen wij sedert oktober van dit jaar een theaterprogramma. Wij hebben voor onze theateractiviteiten de locatie omgedoopt naar de naam Klein Theater ‘De Verwachting’, zoals de herberg vroeger heette, die op de plaats van ‘Ons Dorpsleven’ in Ritthem heeft gestaan tot het einde van de oorlog.

Theaters aan Zee v.o.f.

Het was onze vurige wens om over een eigen accommodatie te beschikken van waaruit wij sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten kunnen initiëren en zelf ondernemen. Theaters aan Zee v.o.f. werkt voor een aantal opdrachtgevers, te weten: Stichting Theaters aan Zee en Stichting Cultuurpodia Zeeland (Zeeuwse Podia). Theaters aan Zee brengt met veel succes een cultureel programma in kleine accommodaties en op bijzondere locaties. Gebleken is dat Theaters aan Zee hierin duidelijk in een behoefte voorziet. Door laagdrempelige activiteiten te organiseren houden we hiermee het voorzieningenniveau in een paalde plaats of regio op peil. Naast zakelijk succes ervaren wij daardoor bovenal in ons werk heel veel maatschappelijke voldoening.

Voor het theaterprogramma 2015/2016 van Theaters aan Zee op alle locaties verwijzen wij naar www.theatersaanzee.com.

Huiskamertheater

Dorpshuis Ritthem zal binnen onze bedrijfsactiviteiten een ‘status aparte’ innemen en wat ons betreft een nieuwe dimensie van laagdrempeligheid als ontmoetingsplaats krijgen als sociaal-maatschappelijke voorziening. Vanuit dit platform willen we culturele activiteiten gaan ontwikkelen in ons huiskamertheater. Beginnend met een bescheiden en toegankelijk programma-aanbod in de zaal tot het initiëren of zelf ondernemen van events op bijzondere locaties in Ritthem. Het Dorpshuis zal daar als centrale thuishaven gaan dienen voor de culturele activiteiten van Theaters aan Zee, voor de inwoners, voor publiek uit de directe regio en voor de toeristen.

Levi de Witte in actie

Levi de Witte in actie tijdens het Ringrijden in Ritthem

 

Leefbaarheid

Juist in deze tijd van enerzijds toenemende individualisering en separatisme ervaren wij dat er anderzijds steeds meer behoefte ontstaat voor samen beleven, samen ondernemen. Onze activiteiten doen wij puur vanuit een ideëel doel en zeker niet vanuit commerciële motieven. Het brengen van een theater- en concertprogramma kost immers geld, zeker gelet op de grootte van de dorpszaal in Ritthem (maximale capaciteit 100 personen). De plannen om een theateraanbod te brengen kunnen alleen gerealiseerd worden wanneer wij er in slagen de kosten zoals van personeel en huisvestingslasten te minimaliseren.

Agenda

Voor de geplande activiteiten in ‘Ons Dorpsleven’ verwijzen wij naar de agenda.

Hulp van vrijwilligers

Uiteraard is de hulp van vrijwilligers bij de exploitatie onontbeerlijk! Wanneer u het leuk vindt om samen met ons van Dorpshuis Ritthem een succes te maken, stuurt u on dan een e-mail (info@theatersaanzee.com). Uw inbreng kan heel breed zijn, niet alleen praktisch, maar ook door met ons mee te denken om van Dorpshuis Ons Dorpsleven en Klein Theater De Verwachting een ‘warme huiskamer’ te maken.

Esther en Peter de Neef

Reacties gesloten.